Бид хэвлэл захиалгын гарын авлага болох ШУУДАН ЛАВЛАХ сэтгүүлээрээ  дамжуулан Монгол улсад хэвлэгдэн гарч буй

  • Өдөр тутмын болон бусад бүх төрлийн сонин хэвлэлүүд
  • Сэтгүүл
  • Орон нутгийн сонин
  • Ном
  • CD зэргийн захиалгыг Онлайнаар болон таны хаягаар очиж аван  түргэн шуурхай хүргэж үйлчилж байна.

Хэвлэл захиалахад анхаарах зүйлс.

  • Таны захиалсан хэвлэлийн төлбөр урьдчилан бүрэн төлөгдсөнөөр захиалга баталгаажих болно.
  • Хэрэв хагас жилээр захиалсан бол улирлын үнэ хоёр дахин үржигдэж тооцогдоно. Хагас жилээр захиалагдсан хэвлэлийн үнэнд өөрчлөлт орсон бол зөрүүг дараагийн улиралд нэмж тооцно.
  • Захиалагч та хэвлэлийн болон хүргэлтийн төлбөрөө зөвхөн захиалгын менежерт бэлнээр тушаах буюу Түгээмэл Шуурхай Шуудан ХХК-ийн ХАС банк дахь 5000336669 тоот данс руу шилжүүлнэ.
  • Хэвлэл захиалгын хүргэлтийн төлбөр улиралд 15000 төг байна
  • Шуудан лавлах дахь хэвлэлүүдийн үнэнд НӨАТ тооцоогүй болно.

Хэвлэл захиалгын хугацаа.

Улирал Захиалга Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1-р улирал Үндсэн 12-р сарын 01 12-р сарын 31
Нэмэлт 1-р сарын 01 1-р сарын 31
2-р улирал Үндсэн 3-р сарын 01 3-р сарын 30
Нэмэлт 4-р сарын 01 4-р сарын 29
3-р улирал Үндсэн 6-р сарын 01 6-р сарын 29
Нэмэлт 7-р сарын 01 7-р сарын 30
4-р улирал Үндсэн 9-р сарын 01 9-р сарын 30
Нэмэлт 10-р сарын 01 10-р сарын 30

Мөн бид дээрхи захиалгын хугацаанд хамрагдаж чадаагүй захиалагчид  болон, зөвхөн өөрийн сонгосон дугааруудыг худалдан авах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд боломж олгох үүднээс онлайн хэвлэл захиалгын үйлчилгээг гаргаад байна. Та онлайнаар хэвлэлээ захиалж өдөр бүр бодит байдлаар нь хүргүүлэн авахыг хүсвэл hewlelzahialga.tugeemelpost.mn хаягаар хандана уу.