Худалдан авалттай холбоотой хүргэлт үйлчилгээ буюу Худалдааны сайт, онлайн болон шууд худалдаа эрхэлдэг байгууллага хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулж хүргэлтийг зохион байгуулж гараас гарт хүргэх үйлчилгээ

 • Өөрийн худалдааны сайтаар борлуулж хүргэлтийг хийх.

Та ZAHIALGA.MN сайтад өөрийн борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүнийг байршуулснаар Түгээмэл Шуурхай Шуудан ХХК-ийн хүргэлт үйлчилгээг авах боломжтой бөгөөд таниас нэмэлт хүргэлтийн хөлс гарахгүй, уут сав баглаа боодол, баримтны гэх зэрэг нэмэлт хөлс гарахгүйгээр гоёмсог ууттай, 3 давхар баримттайгаар мэргэжлийн ложистик менежерүүдээр найдвартай хүргэгдэх болно.

Сайтад бараа байршуулах бол энд дарж холбогдоно уу.

Бид маш бага хувиар гэрээ байгуулж таны барааг тохирсон нөхцлөөр тань хэрэглэгчдэд хүргэх болно.

 • Худалдааны сайт, онлайн болон шууд худалдаа эрхэлдэг байгууллага хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулж хүргэлтийг зохион байгуулах.

Бид хүргэлтийн дараах багцуудыг таньд санал болгож байна.

Үйлчилгээний нэр Нөхцөл Үнэ
Бараа хүлээж авах Өдөрт нэг удаа өөрөө авчирж өгөх Үнэгүй
Бараа байршуулах Төлбөртэйгээр барааг байршуулах 20 хүртэлх барааг сарын 5000 төгрөг
Утсаар захиалга авах Боломжтой бөгөөд өөрийн борлуулалтын сувгуудаар Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК-ийн 76777777 утсаар захиалж хүргүүлэн авах боломжтой гэдгийг дурьдах Утсаар авсан захиалга тутамд 100 төгрөг /үйл-шимтгэл/
Захиалагчаас төлбөр тооцоог авч өгөх Төлбөр тооцоог очиж авч өгөх боломжтой бөгөөд 7 хоногт нэг удаа тооцоог шилжүүлж байх Үйлчилгээний шимтгэл үйлчилгээ бүрт 200 төгрөг
Давтан хүргэлт Давтан хүргэлтийг хаягтаа байгаагүй тохиолдолд дахин хийх ба нэмэлт тарифтай гүйцэтгэх Тухайн бүсийн үнээс 2 дахин их үнэ
Захиалагчтай утсаар ярих Ярих шаардлагатай гэж тэмдэглэсэн хүргэлт бүрт нэмэлт төлбөр авах Үйлчилгээний нэмэлт хөлс яриа бүрт 150 төгрөг
Цаг заасан болон яаралтай хүргэлт Хүргэлтийг бүсээс хамаарч яаралтай тарифаар тооцож хийх 5000 – 10000 төгрөг
Гардуулалтын тайлан Тайланг өдөр бүр е-майлээр явуулах Үйлчилгээний хөлс нэг удаад 100 төгрөг
Бараа савлах Бараа бүтээгдэхүүнийг боож савлах, скочдох уутлаж хайрцаглах Тухайн уут хайрцагны үнэн дээр үйлчилгээний хөлс том жижгээс хамааран 200-500 төгрөг
Хүргэлт хийх давтамж Өдөрт нэг удаа
Үйлчилгээний хөнгөлөлт Байхгүй

Энгийн багцын хүргэлтийн тариф /бүсээс хамаарсан/

 • А бүс    2500
 • Б бүс     3000
 • А, Б бүсээс гадагш хүргэлтийн үнийг тохиролцоно.
Үйлчилгээний нэр Нөхцөл Үнэ
Бараа хүлээж авах Өдөрт 1-2 удаа очиж авах Нэг удаад 3000 төг
Бараа байршуулах Төлбөртэйгээр барааг байршуулах 40 хүртэлх барааг сарын 5000 төгрөг
Утсаар захиалга авах Боломжтой бөгөөд өөрийн борлуулалтын сувгуудаар Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК-ийн 76777777 утсаар захиалж хүргүүлэн авах боломжтой гэдгийг дурьдах Үнэгүй
Захиалагчаас төлбөр тооцоог авч өгөх Төлбөр тооцоог очиж авч өгөх боломжтой бөгөөд 1-3 хоногт тооцоог шилжүүлж байх Үнэгүй
Давтан хүргэлт Давтан хүргэлтийг хаягтаа байгаагүй тохиолдолд дахин хийх ба нэмэлт тарифтай гүйцэтгэх Тухайн бүсийн үнээс 500 төгрөгөөр бага үнээр тооцох
Захиалагчтай утсаар ярих Ярих шаардлагатай гэж тэмдэглэсэн хүргэлт бүртэй ярих /өдрийн хүргэлтийн тооны 50%-иас хэтрэхгүй байх/ Үнэгүй
Цаг заасан болон яаралтай хүргэлт Хүргэлтийг бүсээс хамаарч яаралтай тарифаар тооцож хийх 5000 – 10000 төгрөг
Гардуулалтын тайлан Тайланг өдөр бүр е-майлээр явуулах Үнэгүй
Бараа савлах Бараа бүтээгдэхүүнийг боож савлах, скочдох уутлаж хайрцаглах Тухайн уут хайрцагны үнэн дээр үйлчилгээний хөлс том жижгээс хамааран 200-500 төгрөг
Хүргэлт хийх давтамж Өдөрт 1-2 удаа
Үйлчилгээний хөнгөлөлт Тухайн сарын  хүргэлтийн тоо 500-иас их байх тохиолдолд нийт хүргэлтийн хөлсний 10 хувийг буцаан олгох

Шуурхай багцын хүргэлтийн тариф /бүсээс хамаарсан/

 • А бүс    3000
 • Б бүс     3500
 • А, Б бүсээс гадагш хүргэлтийн үнийг тохиролцоно.
Үйлчилгээний нэр Нөхцөл Үнэ
Бараа хүлээж авах Өдөрт 2 удаа очиж авах Үнэгүй
Бараа байршуулах Төлбөртэйгээр барааг байршуулах үнэгүй
Утсаар захиалга авах Боломжтой бөгөөд өөрийн борлуулалтын сувгуудаар Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК-ийн 76777777 утсаар захиалж хүргүүлэн авах боломжтой гэдгийг дурьдах Үнэгүй
Захиалагчаас төлбөр тооцоог авч өгөх Төлбөр тооцоог очиж авч өгөх боломжтой бөгөөд 7 хоногт нэг удаа тооцоог шилжүүлж байх Үнэгүй
Давтан хүргэлт Давтан хүргэлтийг хаягтаа байгаагүй тохиолдолд дахин хийх ба эхний удаад үнэгүй хийх Давтан хүргэлтийг эхний удаад үнэгүй дараагийн удаад 2000 төгрөгөөр хийх
Захиалагчтай утсаар ярих Ярих шаардлагатай гэж тэмдэглэсэн хүргэлт бүртэй ярих Үнэгүй
Цаг заасан болон яаралтай хүргэлт Хүргэлтийг бүсээс хамаарч яаралтай тарифаар тооцож хийх 5000 – 10000 төгрөг
Гардуулалтын тайлан Тайланг өдөр бүр е-майлээр явуулах Үнэгүй
Бараа савлах Бараа бүтээгдэхүүнийг боож савлах, скочдох уутлаж хайрцаглах Тухайн уут хайрцагны үнэ
Хүргэлт хийх давтамж Өдөрт 2 удаа үндсэн хүргэлтийг хийх ба яаралтай захиалгыг нэг удаа очиж авна
Үйлчилгээний хөнгөлөлт Тухайн сарын  хүргэлтийн тоо 1000-1500 бол 35%, 1500-аас дээш бол 50%-ийг буцаан олгох

Тусгай багцын хүргэлтийн тариф /бүсээс хамаарсан/

 • А бүс    4000
 • Б бүс     4500
 • А, Б бүсээс гадагш хүргэлтийн үнийг тохиролцоно.