Үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүргэлт үйлчилгээ; Нийлүүлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын эцсийн цэг болох дэлгүүр супермаркетуудад хүргэх үйлчилгээ.

Бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд түүнийгээ хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд бид аль болох олон дэлгүүр,худалдааны сувгуудад  бүтээгдэхүүнээ байршуулхыг зорьдог билээ. Гэхдээ худалдааны сувгуудаар тараан байршуулахад ихээхэн цаг зав, хөрөнгө хүн хүч хэрэгтэй байдаг . Мөн банк санхүүгийн болон бусад байгууллага хооронд баримт болон бусад хүргэлтүүд хийх зайлшгүй шардлага гардаг. Тэгвэл бид энэ асуудлыг шийдвэрлэж таны өмнөөс барааг тань очиж аван  борлуулалтын эцсийн цэгт  болон салбаруудад байршуулах ажлыг зохион байгуулах болно.

Үнэ тариф:

Жин Үндсэн НӨАТ-тай
5 кг хүртэл 5000 5500
5 – 10 кг 7000 7700
10-15 кг 9000 9900
15-20 кг 11000 12100
20 кг-дээш 13000 14300
Бүрэн ба бүрэн бус 5 кг тутамд 2000 төгрөгний нэмэлттэй