Сурталчилгааны материал тараах үйлчилгээ нь шуудангийн үйлчилгээний давуу талыг ашиглан шуудангийн хайрцаг болон сонин хэвлэлтэй хамт бизнесийн байгууллагуудын сурталчилгааны материалыг олон түмэнд хүртээмжтэй, шууд гарт нь хамгийн хямдаар хүргэдэг сурталчилгааны арга хэлбэрүүдийн нэг бөгөөд сүүлийн үед дэлхий дахинд хурдацтай хөгжиж байгаа, бизнесийн байгууллагуудын гол сонирхдог хэлбэр юм.

Давуу тал:

  • Сонин завсар сурталчилгааны  материал хавчуулж тараах нь хүний нүдэнд амархан өртөж, анхаарал илүү татдаг бөгөөд заавал уншигддаг.
  • Сурталчилгааны бусад төрлүүдээс хямд зардалтай
  • Нийгмийн хамгийн оюунлаг, идэвхтэй хэсэгт хүрдэг
  • Хүссэн нутаг дэвсгэр болон нийгмийн зорилтот хэсэгт түгээлгэх боломжтой

Үнэ тариф

Тараах материалын төрөл Үнэ /төгрөг/

2000ш дээш

Захиалагчийн тодорхойлсноор зорилтот хэрэглэгчдэд тараах (байгууллагад) Захиалагчийн тодорхойлсноор зорилтот хэрэглэгчдэд тараах (айл өрх)
1 1 хуудас танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас А4 хүртэлх хэмжээтэй /ширхэг бүрт/ 40 80 120
2 1 хуудас танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас А3 хэмжээтэй /ширхэг бүрт/ 65 90 130
3 2-оос дээш хуудастай танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас /30 гр тутам, ширхэг бүрт 80 110 150
4 Сонин, сэтгүүл /30 гр тутам, ширхэг бүрт/ 100 150
5 Ном /30гр тутам/ 100 150