Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК нь хэрэглэгчиддээ үйлчилгээгээ түргэн шуурхай үзүүлэх, мөн байгууллагуудад шууд маркетинг хийх боломжийг олгох үүднээс монгол улсын томоохон төрийн болон хувийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын болон тэдгээрийн удирдах ажилтнуудын хаяг, утас зэрэг мэдээллүүдийн санг бүрдүүлсэн юм.

Та бүхэн энэхүү мэдээлэлийн санг ашиглан зорилтот байгууллагууд, хувь хүмүүст /Зөвхөн компанийн захирлууд, зөвхөн ашигт малтмалын компаниуд, банкууд, сүлжээ компаниуд гэх мэт/ өөрийн бүтээгдэхүүний танилцуулга, хамтран ажиллах санал, албан бичиг, илгээмж зэргийг хүргүүлэх боломжтой юм.

Хамтран ажиллагч байгууллагууддаа бид шууд маркетингийн талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгч, ямар нэгэн нэмэлт төлбөргүйгээр үндсэн илгээмж түгээлтийн тарифаар энэхүү үйлчилгээг үзүүлж байгаа ба та бүхний илгээмжийг ажлын 1-2 хоногт багтаан Улаанбаатар хотын хэмжээнд хаягаар түргэн, шуурхай түгээн үйлчлэх болно.

Үнэ тариф:

 Хаягаар хүргэх материалын төрөл ширхэг Багц /3-аас дээш/
1 Урилга, Албан бичиг, Хамтран ажиллах санал 1200 3500
2 Сонин сэтгүүл 300 500
3 Илгээмж 3500