Бид эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед харилцагч байгууллагууддаа зориулж үйлчилгээний үнээ багцаар нь хямдруулан та бүхэнд шуудангийн зардлаа танах, зарим үйлчилгээг авмаар байвч зардлаас болоод авч чадахгүй байх зэрэг асуудалгүйгээр шуудангийнхаа үйлчилгээг сэтгэл хангалуун авах боломжийг олгож байна.

Үндсэн үнээс 30% хямд
Хугацаа 3 сар -
500.000
төг
 • Брошур тараалт нэг хуудастай бол 5000 ширхэг, 2 –с дээш хуудастай бол 3500 ширхэгийг сонин завсар тараах
 • 200 байгууллага руу хамтран ажиллах санал хүргүүлэх эсвэл өдөр тутмын захидлаа хүргүүлэх /байгууллага хооронд/ Улаанбаатарт захидлын жин харгалзахгүй, орон нутаг орохгүй
 • 250,000 хаягт 1 удаа и-мэйл маркетинг явуулах
 • Шуудан лавлахад 1-удаа реклам байршуулах /энгийн талбарт/
Үндсэн үнээс 50% хямд
Хугацаа 6 сар -
1.500.000
төг
 • Брошур тараалт нэг хуудастай бол 20,000 ширхэг, 2 –с дээш хуудастай бол 15,000 ширхэгийг сонин завсар тараах
 • 500 байгууллага руу хамтран ажиллах санал хүргүүлэх буюу өдөр тутмын захидлаа хүргүүлэх /байгууллага хооронд/ Улаанбаатарт захидлын жин харгалзахгүй, орон нутагт явуулах захидлын тоо 100-аас хэтрэхгүй байх
 • 250,000 хаягт 3 удаа и-мэйл маркетинг явуулах
 • Шуудан лавлахад 2 удаа реклам байршуулах/энгийн талбарт/
 • Postbox сэтгүүл дээр 20% хөнгөлөлттэй реклам тавих
 • ZAHIALGA.mn сайтад 30 хоног реклам байршуулах
Үндсэн үнээс 50% хямд
Хугацаа 12 сар -
3.500.000
төг
 •  Брошур тараалт нэг хуудастай бол 50,000 ширхэг, 2 –с дээш хуудастай бол 15,000 ширхэгийг сонин завсар тараах
 • 2000 байгууллага руу хамтран ажиллах санал хүргүүлэх буюу өдөр тутмын захидлаа хүргүүлэх /байгууллага хооронд/ Улаанбаатарт захидлын жин харгалзахгүй, орон нутагт явуулах захидлын тоо 500-аас хэтрэхгүй байх
 • 250,000 хаягт 6 удаа и-мэйл маркетинг явуулах
 • Шуудан лавлахад 4 удаа реклам байршуулах /энгийн талбарт/
 • Postbox сэтгүүл дээр 20% хөнгөлөлттэй реклам тавих
 • ZAHIALGA.mn сайтад 60 хоног реклам байршуулах
 • 2017 оныг дуустал хүргэлтийн хөлсгүйгээр хэвлэл захиалах