Багцын үйлчилгээ
Сурталчилгааны материал тараах Дата лист ашиглах Имэйл маркетинг үйлчилгээ Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах Багцын үйлчилгээ Бид эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед харилцагч байгууллагууддаа зориулж үйлчилгээний үнээ багцаар нь хямдруулан та бүхэнд шуудангийн...
Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах
Сурталчилгааны материал тараах Дата лист ашиглах Имэйл маркетинг үйлчилгээ Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах Багцын үйлчилгээ zahialga.mn сайтШуудан лавлах сэтгүүлPostbox сэтгүүлzahialga.mn сайт А хэсэгт реклам байрлуулахад 7 хоногт 100,000 төгрөг Б хэсэгт реклам байрлуулахад...
Имэйл маркетинг үйлчилгээ
Сурталчилгааны материал тараах Дата лист ашиглах Имэйл маркетинг үйлчилгээ Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах Багцын үйлчилгээ Яагаад манай имэйл маркетингийн үйлчилгээг сонгох ёстой вэ? Бид 2016 оны 12 сараас эхлэн Билиг имэйл маркетинг үйлчилгээг...
Дата лист ашиглах
Сурталчилгааны материал тараах Дата лист ашиглах Имэйл маркетинг үйлчилгээ Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах Багцын үйлчилгээ Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК нь хэрэглэгчиддээ үйлчилгээгээ түргэн шуурхай үзүүлэх, мөн байгууллагуудад шууд маркетинг хийх боломжийг олгох үүднээс...
Сурталчилгааны материал тараах
Сурталчилгааны материал тараах Дата лист ашиглах Имэйл маркетинг үйлчилгээ Сайт сэтгүүлд реклам байршуулах Багцын үйлчилгээ Мэргэжилтэнтэй холбогдох Сурталчилгааны материал тараах үйлчилгээ нь шуудангийн үйлчилгээний давуу талыг ашиглан шуудангийн хайрцаг болон сонин хэвлэлтэй хамт...
Гадаад хэвлэл захиалга
Монгол хэвлэл захиалга Гадаад хэвлэл захиалга Гадаад хэвлэл захиалгын гарын авлага татах Мэргэжилтэнтэй холбогдох Бид Орос болон Англи хэл дээр хэвлэгдэн гардаг бүхий л сонин сэтгүүлүүдийг Онлайнаар болон Шуудан Лавлах сэтгүүлээрээ дамжуулан таны...
Давуу тал
Худалдан авалттай холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ Хүргэлтийн бүс Хүргэлтийн үйлчилгээний хэлбэр Давуу тал Та манай үйлчилгээг сонгосноор: Түгээлт, тээвэрлэлт, худалдан авалт, боловсон хүчний хангалт зэрэг...
Хүргэлтийн үйлчилгээний хэлбэр
Худалдан авалттай холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ Хүргэлтийн бүс Хүргэлтийн үйлчилгээний хэлбэр Давуу тал Хүргэлтийг бид өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар өдөрт нь зохион байгуулж байгаа бөгөөд...
Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ
Худалдан авалттай холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүргэлт үйлчилгээ Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ Хүргэлтийн бүс Хүргэлтийн үйлчилгээний хэлбэр Давуу тал Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ; Нийлүүлэгчээс хүлээн авагчид, эргээд хүлээн авагчаас нийлүүлэгчид...