Гэгээн хайрын баяр Валентины өдөрт зориулсан Хайрын гүүр – Хайрын шуудан бэлгийн багцууд бэлэн боллоо.

Та 2 сарын 14-өөс өмнө худалдан авбал хүргэлт 3000 төг. 2 сарын 14-ний өдөр худалдан авбал энгийн хүргэлт 5000 төг, хуваарьт хүргэлт 12000 төг, тусгай хүргэлт 15000 төг байна.

Энгийн хүргэлт гэдэг нь сонгосон бэлгийг 2 сарын 13, 14-ний өдөрт нь багтаан хүргэх хүргэлт.

Тусгай хүргэлт гэдэг нь Захиалагчийн хүсэлтээр бэлгийг хүргэж өгөхийн хамт шүлэг унших, тухайн агшнийг дүрсжүүлэх хүргэлт

Хуваарьт хүргэлт гэдэг нь цаг заасан хүргэлт буюу Захиалагчийн хүссэн цагт хүргэх үйлчилгээ.

Жич: Та өөрийн бэлдсэн бэлгээ 15000 төг-өөр хүргүүлэх боломжтой.

Захиалга авах:
Утас: 7677-7777
zahialga.mn
Дансны дугаар: ХААН банк 5037563793

Гүйлгээний утга хэсэгт утасны дугаараа заавал оруулна уу.